Säkra Excel

Säkra data i och sprid användning av era Excel-ark

billerud

Den var löpande stopplanering är mycket viktigt för att hålla maximal produktion. Excel-arket behövde också kunna användas av fler i deras dagliga arbete. I och med att arket blev säkrare ökade man även funktionaliteten. Arket är nu spritt bland många användare med bättre planering som resultat.

Flexibelt men riskfyllt

Många lagrar viktig data i Excelark. Andra använder det för viktiga saker som planering. Ofta kan bara den som skapat Excel-arket förstå och ändra i det då Excel är så öppet att det är lätt att andra gör att man förlora data och det blir fel. Ofta har också arken blivit så komplexa att det smugit in sig fel som är svåra att upptäcka.

Säkra arken

Man skulle kunna tänka sig att köpa ett system som ersätter Excel-arket. Dock är de ofta så speciella och man ofta många. Det gör det svårt att hitta ett system som ersätter arken, och att specialutveckla kostar ofta mer än det smakar.

Bättre är då att säkra Excel-arken och se till att fler än bara den som skapat det kan använda det.

Hur vi gör det

Vi går igenom hur arken är uppbyggda, var manuella inmatningar finns, var eventuella kopplingar till andra system finns och hur de fungerar och hur beräkningarna hänger ihop.

Vi ser till att alla manuella justeringar blir tydliggjorda, att alla inmatningar sker på ett överblickbart ställe och gärna med val i listor, låser celler, ser till att beräkningarna görs konsekvent, samt gör det enklare för flera användare både att använda och göra justeringar i arket.

Mer avancerade funktioner kan vara inmatningsgränssnitt och kontrollmekanismer, mer avancerade beräkningar och ett mer ”programlikt” utseende, samt rapportfunktioner och backuprutiner.

Share on LinkedInEmail this to someone