Rederi

Minska fartygens bränsleförbrukning genom att tydliggöra vad som påverkar

stena

Vi samlar löpande in data som påverkar bränsleförbrukningen från fartygen, manuellt eller automatiskt. Data presenteras lättöverskådligt i en webbsida som alla når via en knapptryckning. Så kan ni lyfta ni fram bränsleförbrukningen och vad som påverkar den, och får en diskussion om hur den kan minskas.

Nedan hittar du ett färdigt paket. Du kan börja med detta eller anpassa det hur du vill.

r1

Grunden är att följa och diskutera förbrukningen löpande. Det görs genom att fart, förbrukning och väderdata samlas in dagligen eller efter varje resa. Data kan samlas automatiskt eller registreras manuellt av besättningen.

Både ombord och i land får man direkt gemensam överblick av nuläget för varje fartyg och hela flottan. Om bränsleåtgången överskrider budget visas det i rött och en kommentar skrivs, vilket blir grunden till en diskussion.

För att skapa en grundläggande förståelse för Eco Driving och vad som påverkar det finns även en online-kurs.

Capee Dashboard
Share on LinkedInEmail this to someone