Processindustri

Styr er process mot plan med livedata i din mobil

sibelco
lantm
estrella

Vi samlar löpande ihop data från viktiga delar i er verksamhet, oavsett var den finns. Data presenteras lättöverskådligt i en webbsida du når med en knapptryckning i din mobil. Så kan du styra verksamheten med livedata.

Nedan hittar du några färdiga paket för processindustri. Du kan börja med något av dessa eller anpassa det hur du vill.

Styr produktion och kostnad mot plan

Live visualisering av big data med CAPEE Dashboard i mobilen

Denna bild ger dig en komplett överblick över fabriken med viktiga nyckeltal som produktion, energiförbrukning, och förbrukning av råvaror och tillsatser. Detta kompletteras med utfall mot planer och intressanta saker som spotpriser, orsaker till avvikelser och driftloggen.

Data uppdateras live och kommer från flera källor – system i produktion, affärssystem, OEE-system, Excel-filer, Internet etc.

Se alla fabriker i samma bild

pi2

I denna bild får du översikt över hur det går sammantaget för alla fabriker. I stort visas samma sak som en fabrik ovan, nu kompletterat med flera fabriker och ackumulerade värden.

Styr elproduktionen mot inskickad plan

pi3

All fler processindustrier producerar el som de säljer på spotmarknaden. Att förutse elpriset är svårt så för att minska risken för är det viktigt att följa sin inskickade plan och agera fort vid avvikelser.

På denna bild visas allt som behövs för att ha kontroll på allt som rör elproduktionen tillsammans med fabriken i övrigt. På så vis kan välunderbyggda beslut fattas om produktionen som helhet.

Du ser Nord Pools prognos med upp- och ner-reglering, er produktionskostnad, aktuell produktion el o värme, väderprognos, planerad elproduktion på en sida. Du kan lätt komplettera med annan viktig information.

Blir differensen mot plan för stor kan berörda personer meddelas och instruktion med åtgärder kan visas.

Data uppdateras live och kommer från flera källor – produktionssystem, planerna från Excel-fil och elpriserna från Nord Pool via Internet etc.

Capee Dashboard
Share on LinkedInEmail this to someone