I pressen

press_process

Riskullaverket i allas händer. 
Läs artikel

press_DI

IT-system minskar industrins utsläpp.
Läs artikel

bioenergi_1410

Skellefteå Kraft visualiserar framtiden med CAPEE Dashboard™. Läs artikel
Lantmänen Agroetanol inför CAPEE Action Station™. Läs artikel

press_process

System som kommunicerar och
visualisering ger förbättringar. 
Läs artikel

press_fjarrv

Effektivare med information i realtid till de anställda hos Mölndal Energi. Läs artikel

Pressmeddelanden

Maj 2015

Sibelco producerar mot plan och minskar energiförbrukningen med CAPEE Dashboard

– Vi kan bli ännu effektivare och jag tror det kommer genom ökat engagemang av medarbetarna. All personal kan se vad som händer, just nu i processen, och göra justeringar och direkt se effekten av justeringarna. När man ser detta är det enklare att trimma processen och ständiga förbättringar blir inte bara fina ord utan det händer i verkligheten, säger Mats Henriksson, operations unit manager.

Läs hela pressmeddelandet


April 2015

DEKON och CAPEE GROUP i optimerande samarbete

– Vi vill hjälpa industrin att köra sina pannor optimalt. Både för miljön och ekonomins skull, berättar CAPEE Group ABs vd Peter Nilsson.

– Ledtrådarna till en anläggnings mest effektiva körsätt ligger ofta dolda i historiska data. CAPEE Action Station är ett analysverktyg som hjälper oss på DEKON att blixtsnabbt hitta nålen i den digitala höstacken, berättar DEKON Engineerings vd Håkan Johansson.

Läs hela pressmeddelandet


Februari 2015

Vattenfall håller efter 2 år fortfarande nere NOxen 20 %

Capee Group och Vattenfall minskade 2012 NOxen med 20 % och ökade lasten med 2 ton ånga/timme i Uppsala. Efter över två år håller man fortfarande nere NOxen tack vare engagerat arbete av kontrollrumsingenjörerna.

Läs hela pressmeddelandet


Februari 2015

Inspecta fortsätter optimera pappersindustrin med CAPEE Action Station

Inspecta Technology AB utför djupa och kvalificerade analyser av driftproblem i processindustrin. En viktig grund är att basera sin analys på verklig driftdata med data samlad från alla system. Lika viktigt är att snabbt kunna analysera och diskutera dessa stora data mängder explorativt – detta är Industrial Internet och Big Data i verkligheten idag.

Läs hela pressmeddelandet


November 2014

Stena Bulk tar nästa kliv för att minska bunkerförbrukningen

Stena Bulk är med 100 tankfartyg en av världens ledande transportörer av olja och petroleum. Fartygens förbrukning av bunker är viktig både ur ett lönsamhets- och miljöperspektiv. Man verkar hela tiden aktivt för att söka förbättringar, både tekniska vad gäller fartygsdesign och modifikationer, och operationella. I det spelar Stena Bulks operatörer en avgörande roll.

Läs hela pressmeddelandet


Oktober 2014

Inspecta optimerar processer med CAPEE Action Station

Inspecta köper CAPEE Action Station för att analysera stora datamängder och komplexa processer. Det ger förbättrad produktion, ekonomi, minskad bränsleförbrukning och utsläpp hos industrin.

Läs hela pressmeddelandet


Juni 2014

Skellefteå Kraft visualiserar framtiden med CAPEE Dashboard

Skellefteå Kraft har köpt en tilläggsmodul till sin sedan tidigare implementerade CAPEE Dashboard. Med modulen kommer man att kunna se prognoser och visualisera framtidsdata från till exempel Nord Pool. I praktiken innebär det att man kan planera och optimera produktionen löpande utifrån aktuella och kommande spotpriser. Något som ska öka insikten och känslan för
verksamheten internt.

Läs hela pressmeddelandet


Mars 2014

Stena ska minska bränsleförbrukningen med Capee Group

Stena Line opererar en flotta bestående av 40 fartyg. Ett viktigt kontinuerligt arbete är att minska bränsleförbrukningen, både för att minska kostnaderna och göra Stena till ett än mer hållbart företag. Capee Groups uppdrag är att öka medvetenheten både ombord på båtarna och iland genom att synlig göra förbrukningen på ett enkelt sätt och lägga grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta kommer att bidra till Stenas mål att minska förbrukningen med 2,5% per år.

Läs hela pressmeddelandet


Februari 2014

Estrella Maarud väljer CAPEE Dashboard för att minska energiförbrukningen

Estrella Maaruds fabrik i Angered utanför Göteborg producerar flera olika produkter. På chipslinjerna vill man nu minska förbrukningen av olja, gas och el med CAPEE Dashboard.

Läs hela pressmeddelandet


Januari 2014

Lantmännen Agroetanol utökar sin CAPEE Dashboard med loggdata

CAPEE Dashboard är som ett tunt glaslager som samlar ihop data från flera system i realtid. Datan visualiseras och sprider sig viralt, vilket ger alla koll på läget och en lärande dialog baserad på fakta. Lantmännen kompletterar nu produktionsdata med loggdata som beskriver vad som hänt och vilka åtgärder man vidtagit.

Läs hela pressmeddelandet


December 2013

Sibelco visualiserar sin produktion och sina nyckeltal med Capee Group

Capee Group har fått i uppdrag att analysera, utvärdera och utveckla visualiseringen av Sibelco Nordics data. Syftet är att ledningsgruppen och den operativa personalen ska få en tydligare och mer enhetlig bild av företagets produktion och nyckeltal – samt kunna styra om produktionen i realtid för ökad lönsamhet.

Läs hela pressmeddelandet


Augusti 2013

Mälarenergi Vattenkrafts produktion blir mer överskådlig med CAPEE Dashboard

För att lättare kunna kontrollera driftdata, planera och synliggöra produktionen på ett mera överskådligt sätt har Mälarenergi Vattenkraft tagit hjälp av Capee Group och deras innovation CAPEE Dashboard.

Läs hela pressmeddelandet


Augusti 2013

Skellefteå Kraft optimerar drift och engagemang med CAPEE Dashboard

Skellefteå Kraft vill optimera driften ytterligare ett snäpp med hjälp av CAPEE Dashboard. Genom att ge en tydligare bild av hur processen och verksamheten går vill man inspirera och öka engagemanget hos driftpersonalen.

Läs hela pressmeddelandet


Juni 2013

Lantmännen Agroetanol förbättrar helhetsbilden med CAPEE Dashboard

Efter Mölndal Energi är det dags för Lantmännen Agroetanol att få en bättre helhetsbild med hjälp av CAPEE Dashboard. Sedan ett par år tillbaka har fabrikens ingenjörer och operatörer kört Capee Action Station med framgång. Nu utvecklar man samarbetet med cleantechföretaget Capee Group.

Läs hela pressmeddelandet


Maj 2013

Capee Group utvecklar samarbetet med BillerudKorsnäs Gruvön

Cleantechföretaget Capee Group utvecklar samarbetet med BillerudKorsnäs Gruvön. Efter att ha provkört Capee Action Station implementerar man nu problemlösningsmjukvaran på Lut och Ånga. Parallellt kommer Capee Group även att göra fabrikens stopplanering mer effektiv, robust och användarvänlig.

Läs hela pressmeddelandet


Maj 2013

CAPEE Dashboard™ ska ge Växjö Energi en glasklar bild över nyckeltalen

Det går bra nu för cleantechföretaget Capee Group. Deras senaste innovation CAPEE Dashboard är en ögonöppnare för hela processindustrin. Efter Mölndal Energi är det dags för Växjö Energi att få en glasklar bild över sina nyckeltal.

Läs hela pressmeddelandet


Januari 2013

Mölndal Energi ser med CAPEE Dashboard™ driften i realtid på webb, surfplatta och mobil

Mölndal Energi producerar 415 GWh fjärrvärme och 124 GWh el per år. Med CAPEE Action Station™ trimmar driftpersonalen produktionen löpande. Nu har man tillsammans med Capee Group tagit fram den webb-baserade lösningen CAPEE Dashboard™ föatt göra driftdata tillgänglig för ledningen i realtid.

Läs hela pressmeddelandet


November 2012

ST1 maximerar fjärrvärmeleveransen till Göteborg med Capee Action Station™

ST1 är såväl producent av drivmedel som viktig basleverantör av fjärrvärme. Genom att trimma sin produktionsprocess med hjälp av Capee Action Station™ kan de öka värmeleveranserna till Göteborg.

Läs hela pressmeddelandet


Oktober 2012

Estrella vill reducera sitt energibehov ytterligare med Capee Action Station™

Produktion av chips är energikrävande och Estrella jobbar kontinuerligt med att reducera sitt energibehov. Man utvärderar nu möjligheterna till ytterligare energibesparing genom att tillgängliggöra produktionsdata med Capee Groups mjukvara Capee Action Station™.

Läs hela pressmeddelandet


September 2012

Capee Action Station™ 3.0 analyserar hundra gånger mer data i realtid

När Capee Action Station™ 3.0 släpps i samband med Processteknikmässan den 9 oktober i Göteborg bjuds det på flera spännande nyheter.

Läs hela pressmeddelandet


September 2012

Mölndal Energi optimerar sin nya biopanna med Capee Action Station™

Mölndal Energi kan sedan årskiftet trimma sin nya biopanna på 70 MW själva. För att kunna gräva djupare och snabbt se samband och möjligheter installerar de nu Capee Action Station™.

Läs hela pressmeddelandet


Augusti 2012

Vattenfall minskar NOxen och ökar lasten med hjälp av Capee Group

Capee Group och Vattenfall minskar NOxen med 20 % och ökar lasten med 2 ton ånga/timme i Uppsala.

Läs hela pressmeddelandet


April 2012

Domsjö Fabriker optimerar den dagliga driften med Capee Action Station™

Det är optimering av sodapannorna som ligger i fokus när Domsjö Fabriker nu implementerar Capee Action Station™. Med snabb tillgång till stora mängder driftdata blir det enkelt att diskutera driftfrågeställningar med alla fakta på bordet. Det gör att driften kan vässas lite varje dag.

Läs hela pressmeddelandet


Mars 2012

Capee Troubleshooter hittar körsätt för att minska NOxen hos Vattenfall Uppsala

Capee Group och Vattenfall har tillsammans djupanalyserat flera års driftdata på Uppsalas avfallspannor och hittat flera körstrategier för att minska NOx- utsläppen.

Läs hela pressmeddelandet


Februari 2012

Samarbetsprojekt ska utveckla koncept för framtidens industrioperatörer

Capee Group är med i Projekt Framtidsoperatören med Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. Syftet är att utveckla nya hållbara och konkurrenskraftiga koncept för framtidens industrioperatörer.

Läs hela pressmeddelandet


Februari 2012

Capee Group gör ett starkt 2011

Vi går in i 2012 med god orderstock och har redan nya kunder som t.ex. Växjö Energi. Många vill börja förankringen av nya arbetssätt i driften med vår Troubleshooter som gräver fram bra driftfall och samband ur flera års driftdata. Med det i ryggen förstärker vi också under året vårt redan fokuserade och kompetenta team, och kan ta oss an fler kunder både i Sverige och utomlands, avslutar Peter Nilsson.

Läs hela pressmeddelandet


Januari 2012

Växjö Energi utvärderar sitt kör- och arbetssätt med Capee Troubleshooter

Växjö Energi har bestämt sig för att utvärdera sitt kör- och arbetssätt med Capee Troubleshooter. I praktiken innebär det att man kommer vända ut och in på de senaste två årens driftdata, identifiera driftproblem, hitta optimala körsätt, effektivisera skiftöverlämningar och ta det första steget mot ett bättre arbetssätt i den dagliga driften.

Läs hela pressmeddelandet


Oktober 2011

Göteborg Energi ökar effekten och minskar CO-utsläppen med Capee Action Station™

Det framgångsrika samarbetet mellan Göteborg Energi och cleantechföretaget Capee Group går nu in på sin tredje driftsäsong. Förväntningarna handlar bland annat om en fortsatt ökad effekt och minskade utsläpp av CO.

Läs hela pressmeddelandet


Oktober 2011

Lantmännen ska spara minst 3 mkr om året med Capee Action Station™

Efter att ha genomfört en framgångsrik pilot har Lantmännen Agroetanol i Norrköping tecknat ett flerårigt avtal med cleantechföretaget Capee Group och deras programvara Capee Action Station™. Lantmännen förväntar sig spara minst 3 mkr per år genom att integrera programmet i den operativa driften.

Läs hela pressmeddelandet


Augusti 2011

Problemlösarna Capee Group lanserar tre nya tjänster för processindustrin

Cleantechföretaget Capee Group lanserar ny webbplats och tre nya paket med tjänster. Capee Troubleshooter, Capee Production IT och Capee Factory har tagits fram i samarbete med processindustrin för att täcka de behov som finns inom den operativa driften.

Läs hela pressmeddelandet


Maj 2011

Nya Capee Action Station™ 2.2 sätter processindustrins driftproblem på plats

Cleantechföretaget Capee Group har skruvat, slipat och putsat upp sin banbrytande problemlösningsmjukvara Capee Action Station™. Nu släpper man version 2.2 som innebär förbättringar på en rad spännande punkter. Snabbhet, smarta knappar och helikopterperspektiv är några nyckelord och funktioner som lär sätta processindustrins energislukande driftproblem ännu mer på plats.

Läs hela pressmeddelandet


April 2011

Nyemission fulltecknad för processindustrins problemlösare Capee Group

Capee Group har fulltecknat sin nyemission och står nu rustade för en spännande framtid och fler intressanta marknader. Intresset för processindustrins problemlösningsmjukvara Capee Action Station™ är stort vilket lockat flera starka investorer till det västsvenska cleantechföretaget.

Läs hela pressmeddelandet


Februari 2011

Lantmännen implementerar Capee Action Station™ på hela fabrikslinan

Efter att Lantmännen Agroetanol utvärderat sitt pilotprojekt med problemlösningsmjukvaran Capee Action Station™ har man nu beslutat att implementera den på hela linje A12. Resultatet visar tydliga indikationer på positiva förändringar i den dagliga driften och klara förbättringar i nyckeltalen.

Läs hela pressmeddelandet


Februari 2011

Capee Group utmanar Jönköping Energi i ett driftoptimerande 40-timmarsrace

Jönköping Energi har bjudit in cleantechföretaget Capee Group för att se vad deras revolutionerande problemlösningsmjukvara Capee Action Station™ kan åstadkomma på 40 timmar. Syftet är att snabbt och med enkla medel få testa mjukvaran i olika driftsituationer innan man bestämmer sig för att implementera den på anläggningen.

Läs hela pressmeddelandet


November 2010

Lantmännen utvärderar sina driftstörningar med Capee Action Station™

Lantmännen Agroetanol har gjort en lyckad pilot med cleantech-företaget Capee Groups problemlösningsmjukvara Capee Action Station™. Syftet för en av Sveriges största anläggningar för etanolproduktion var att utvärdera om mjukvaran var lösningen för snabbare problemlösning i den dagliga driften. Resultatet visar en stegrande acceptans och användning hos all driftpersonal, med tydliga indikationer på förändringar och förbättringar i nyckeltalen.

Läs hela pressmeddelandet


September 2010

Capee Group – ny exklusiv medlem hos Cleantech Inn Sweden (CINNS)

Capee Group har fått ytterligare en kvalitetsstämpel och kvitto på att deras revolutionerande problemlösningsmjukvara Capee Action Station™ har något alldeles unikt. Cleantech Inn Sweden har i dagarna tagit företaget till sig och gjort det till medlem för sin potential att bidra till ett hållbart samhälle.

Läs hela pressmeddelandet


September 2010

Framtidsseminarium lockade bred och djup kompetens

Peter Nilsson (VD på Capee Group) talade om ”Användargränssnitt – teknik och människa i samspel”.

Läs hela pressmeddelandet


Augusti 2010

Capee Group nominerad till Stockholm Cleantech Venture Day

När Stockholm Cleantech Venture Day 2010 avgörs den 30 september i Kista Science Tower är Capee Group en av de nominerade. Som ett av Nordens främsta företag inom cleantech kommer man att presentera sin innovativa mjukvara och affärsidé Capee Action Station™ för såväl svenska som internationella investorer, entreprenörer och beslutsfattare.

Läs hela pressmeddelandet


Augusti 2010

Capee Action Station™ fortsätter att fånga driftstörningar hos Smurfit Kappa

Smurfit Kappa i Piteå förlänger för tredje året i rad sitt avtal med Capee Group och processindustrins problemlösningsmjukvara Capee Action Station™. Först och främst handlar det om att fortsätta den framgångsrika kampen mot driftstörningar för att optimera processen i sodapannan och sulfatfabriken.

Läs hela pressmeddelandet


Juni 2010

Göteborg Energi blir ännu grönare och effektivare med Capee Action Station™

Göteborg Energi fortsätter att effektivisera och förbättra sin produktion av fjärrvärme. Efter att ha kört en pilot med Capee Action Station™ väljer man nu att integrera Capee Groups revolutionerande mjukvara fullt ut. Genom att snabbare hitta driftstörningar och det mest optimala körsättet kommer man att kunna minska energiåtgången till förmån för miljön och lönsamheten.

Läs hela pressmeddelandet


Juni 2010

Billerud Skärblacka ökar farten med problemlösaren Capee Action Station™

Det började med en framgångsrik testkörning av Capee Groups revolutionerande mjukvara och problemlösare Capee Action Station™. Nu har Billerud Skärblacka utökat samarbetet för att kunna trimma driften ytterligare. Förutom operatörerna har produktionschefen för sulfatfabriken, Curt Johansson, installerat en egen komplett version av Capee Action Station™. Något som han är positiv till.

Läs hela pressmeddelandet


Maj 2010

Fortum gör förstudie med Capee Action Station™


Maj 2010

M-real Husum jagar NOx med hjälp av problemlösaren Capee Action Station™

M-real Husum har tagit upp kampen mot NOx och integrerar nu Capee Groups revolutionerande mjukvara Capee Action Station™ i sin verksamhet. Installationen av mjukvaran är en av flera viktiga åtgärder som gör att man kan reducera NOx- utsläppen från sodapannorna. Capee Group stärker i och med samarbetet med M-real Husum sin position som processindustrins problemlösare nummer ett.

Läs hela pressmeddelandet


Mars 2010

Capee Group har blivit medlem i VOK


Mars 2010

Capee Group säkrar sin fortsatta expansion och positiva utveckling

Framtiden ser minst sagt ljus ut för Capee Group. Förutom att företagets revolutionerande problemlösare Capee Action Station™ implementeras i fler och fler branscher inom processindustrin så investerar nu Chalmers Innovation Seed Fund och andra tunga investorer i mjukvarans skapare och utvecklare Capee Group.

Läs hela pressmeddelandet


Februari 2010

Capee Group ökar farten ytterligare med ny slipad systemutvecklare

Processindustrins innovativa problemlösare Capee Group har anställt Nader Nazari för att underhålla och trimma företagets smarta mjukvara Capee Action Station™. Anställningen är ett naturligt steg för Capee Group som proaktivt och långsiktigt arbetar för en mer lönsam och hållbar processindustri.

Läs hela pressmeddelandet


December 2009

Capee Group – Klientprogrammering med spetsteknik i .NET för miljöns skull

Capee Group AB är ett CleanTech-företag som jobbar med Grön IT. Man utveck- lar och säljer en avancerad interaktiv analysmjukvara till processindustrin globalt. Grunden är satt genom goda framgångar inom pappers och massa, och energiindustrin med flera stora kunder. Man hjälper sina kunder minska användningen av energi och kemikalier samt utsläpp av CO2, NOx och andra miljöfarliga ämnen. Detta sparar stora belopp för kunderna och gör dem mer hållbara.

Läs hela pressmeddelandet


November 2009

Capee Group stärker positionerna med ny innovativ utvecklingschef

Capee Group fortsätter att trotsa konjunkturen och trampar på för att driva utvecklingen framåt mot en mer lönsam och hållbar processindustri. Genom anställningen av Senior .NET-experten Stefan Nideborn som ny utvecklingschef kommer man att finna ännu fler vägar, tekniker och möjligheter för processindustrins problemlösningsmjukvara Capee Action Station™.

Läs hela pressmeddelandet


Augusti 2009

Capee Group tar plats inom energisektorn

– Göteborg Energi ny kund

CleanTech-företaget Capee Group levererar sin visualiseringsmjukvara Capee Action Station™ till Göteborg Energi och gör därmed sin första affär inom energibranschen. Problemlösningsverktyget ska användas som hjälpmedel av operatörerna i syfte att höja den totala pannverkningsgraden och för att uppnå en miljöeffektivare drift.

Läs hela pressmeddelandet

Share on LinkedInEmail this to someone