Hur kan energibolag säkra lönsamheten

Låga elpriser

Låga priser på elcertifikat

Vikande värmemarknad

______________________________

= Minskad lönsamhet ?

 

Hur Mölndal Energi och Vattenfall säkrar lönsamheten trots låga elpriser och vikande värmemarknad

Mölndal Energi jobbar offensivt i alla delar av verksamheten för att fortsätta driva ett hållbart och lönsamt energibolag. Man har de senaste tre åren förbättrat alla sina driftnyckeltal samtidigt. Tillgängligheten har ökats till 99,98 %.

Vattenfall i Uppsala eldar utmanande avfall och man arbetar hela tiden med att minska sina utsläpp. De senaste åren har man minskat sina NOx-utsläpp med 20 %.

Alla energibolag kan arbeta med optimering av verksamheten för att bibehålla lönsamheten när elpriserna och elcertifikatpriserna är och fortsätter vara låga, samtidigt som kundernas värmebehov minskar.

Maximera det dagliga lärandet

Man kan inte köra på halvfart för att inte köra av i kurvan.

Energiproduktion och distribution är komplext och kräver att man hela tiden är på tå. Genom att ge all personal tillgång till överblick och fakta om kärnverksamheten – driften – lyfts problem och möjligheter fram direkt, diskuteras och åtgärdas. Det skapar en samsyn och ett lärande som ökar utbytet och minskar tiden då verksamheten inte körs optimalt.

I grunden handlar det om att skapa en kultur där man direkt lyfter upp problem och möjligheter, och skapar åtgärder som direkt är förankrade och omsätts i verksamheten. Istället för att i efterhand försöka förstå vad som hände.

Denna transparens gör också att det syns när man gör rätt – något som är självklart för yngre medarbetare som är vana vid att synas och få omedelbar återkoppling.

Konkret exempel:

Mölndal Energi använder sitt fjärrvärmenät som ackumulator. Det gör att man laddar i och ur det på ett kontrollerat sätt. Viktigt är att inte behöva elda fossila bränslen även om det är minusgrader. Med en samlad live-visualisering av all nödvändig information har man i diskussion lärt sig att ladda rätt i olika förhållanden.

m

De viktigaste tipsen för att maximera det dagliga lärandet

  • Samla all relevant data oavsett om den ligger i olika system. Presentera den visuellt och se till att alla kan nå den med ett klick var de än är.
  • Följ som chef dagligen upp utfall mot plan och diskutera orsaker till avvikelser. Involvera många i dialogen för omedelbart lärande och förankring. Det skapar en lärande kultur med rätt fokus.

Bättre utbyte och mindre utsläpp även med svårare bränsle

Utmanande förhållanden hindrar inte att man är på tå och optimerar löpande.

Ett viktigt sätt att behålla lönsamheten är att minska bränslekostnaderna – genom billigare bränsle. Dessa bränslen är dock svårare då vattenmängd och kvalitet varierar. Det kan påverka både utbytet och utsläppsmängderna negativt.

I driftdata man lagrar från pannorna finns dessbättre mycket kunskap om hur man kan köra pannorna mer optimalt under olika förutsättningar. Genom att analysera den live och historiskt kan man hitta, jämföra och sätta ihop bättre körsätt. Ofta finns det stora möjligheter att optimera både utbyte och utsläpp genom att köra med mindre marginaler. Och det blir möjlig att känna sig trygg i att köra med mindre marginaler om man löpande kan följa och förstå viktiga samband.

Konkret exempel:

Vattenfall i Uppsala ville minska NOx-utsläppen på sina avfallspannor. Genom analys av fem års driftdata fick man en djupare förståelse för sina pannor. Projektet bemannades av ingenjörer och operatörer som tillsammans kunde hitta de rätta körsätten, vilket gjorde att man minskade NOx-utsläppen med 20 % bestående, samtidigt som man ökade lasten med 2 ton/h.

v

De viktigaste tipsen för att optimera pannorna

  • Samla all relevant driftdata oavsett om den ligger i olika system. Gör det enkelt för både ingenjörer och operatörer att explorativt analysera driften live och historiskt.
  • Involvera operatörerna i optimeringen av pannan för att få med handfast kunskap och omedelbar förankring av nya körsätt.

Om man inte har tid själv

Om man inte har tid eller kompetens kan man ta hjälp av konsulter. Nyckeln är då att man gör arbetet tillsammans med dem då en förändring i körsätt måste vara förankrad hos kontrollrumspersonalen för att verkligen genomföras. Och operatörerna har ofta en handfast pannkompetens som kompletterar ingenjörernas mer teoretiska kunskaper på ett viktigt sätt.


Mölndal Energi, Peter Maksinen, Affärsområdeschef Kraft och värme
Mölndal Energi erbjuder el, fjärrvärme och entreprenadtjänster till privatpersoner och företag. Inom Mölndals tätort och Pixbo driver bolaget elnätverksamhet.

Vattenfall, Roger Pettersson, driftchef på Vattenfall Uppsala
Vattenfall är en av Europas största producenter av energi och den största producenten av värme. Våra huvudprodukter är elektricitet, värme och gas.

Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>