CAPEE Dashboard

molndal
lantm
estrella
skraft
lantm
malar

CAPEE Dashboard ger dig, ledningen och operativa medarbetare överblick av produktion, distribution och nyckeltal 24/7 var ni än är. Ni ser mätare och grafer i dator, telefon, surfplatta och storbilds-TV. CAPEE Dashboard ligger som ett tunt lager ovanpå de system ni har och hämtar data från dem i realtid. På så vis kan ni se och räkna ihop data från flera olika system i samma bild och graf. Data kan komma från alla egna system, databaser, PLCer, Excel-filer, affärssystem, underhållssystem, Internet etc. Visualiseringen görs i snabba och lättsmälta webbsidor som ni surfar till via en länk på ert intranät.

slider350_1311nocopy

Välj data och visning fritt, med best practice

Ni bestämmer fritt vilken data som ska hämtas, hur den ska sammanställas, beräknas och visas. Data kan komma från alla egna system, PLCer, Excel-filer, affärssystem, Internet etc. Våra experter samlar löpande erfarenheter från många kunder i er och andra branscher och driver processen med att hitta rätt visualisering hos er. Med förslag baserade på ”best practice” är ni snabbt igång med något som fungerar i praktiken.

Se framåt och bakåt

Planera er produktion ännu smartare genom att se realtidsdata från er aktuella produktion tillsammans med produktionsplanen. Förstärk detta ytterligare med omvärldsdata som råvarupriser eller elpriser som hämtas i realtid från Internet. Lika enkelt är det att se historiken en månad, en säsong, och ett år tillbaka.

Sidor för alla roller och anläggningar

Sidorna anpassas så att alla får sidor som passar dem; ledningen, driften, fikarummet, kunderna etc. Ni kan visualisera olika anläggningar på samma sätt även om data ligger i olika system på olika orter i olika länder. Det blir då lätt att aggregera allt till en övergripande bild som visar och jämför all produktion. Lika enkelt är det att ha med sig CAPEE Dashboard med driftläget i realtid när man rör sig ute på anläggningen.

Modern teknik

CAPEE Dashboard är byggd med den senaste webb-tekniken för maximal flexibilitet, prestanda och säkerhet. Tjänsten kan installeras hos er eller driftas av oss. Vi följer er IT/säkerhets-policy.

Igång på några veckor

CAPEE Dashboard är ett färdigt ramverk som enkelt fylls med det du vill se utan programmering. Vi har också färdiga kopplingar till flera system för att hämta data, och experter som kan få ut data ur alla sorters system.

DEMO
Share on LinkedInEmail this to someone