CAPEE Action Station

billerud
aditya
inspecta

Det vanligaste problemet inom processindustrin idag är att operativ driftpersonal inte kan få upp all data från alla IT-system i produktionen tillräckligt snabbt. Det gör att man måste fatta beslut på känsla och gamla sanningar. IT-systemen är ofta svåra att använda vilket minskar spridningen och användningen ytterligare.

Capee Action Station™ är en svensk innovativ mjukvara och banbrytande snabbt verktyg som hjälper den operativa personalen att löpande köra produktionen på bästa sätt:

Lös era driftproblem mycket snabbare genom att se samband baserade på all er produktionsdata.
Hitta och förankra snabbt det bästa körsättet med alla inställningar presenterade i era styrsystemsbilder.
Skapa samsyn och lärande mellan yrkesroller och skiftlag med en mjukvara alla känner igen sig i och kan använda direkt.

Sambandsletaren

Överblick

Körsättsfinnaren

Driftfall

Anteckning

Ytråhet

Elfilter

Reducera utsläpp med CAPEE Action Station - Kort

Reducera utsläpp med CAPEE Action Station

Djupanalys av driftdata med CAPEE Action Station

Använd all er data och gör det snabbt

Capee Action Station™ läser snabbt in data från alla era befintliga system; fabriks- (MES), labb-, kvalitets-, loggsystem etc. Mycket stora datamängder kan läsas in från era olika system. Ni ser direkt samband mellan taggar, kända som okända. Data hämtas in live i realtid och historiskt vilka visas i era styrsystemsbilder.

Hitta nya samband

Sambandsletaren™ listar blixtsnabbt de viktigaste orsakssambanden vilket gör att ni kan förebygga, fånga upp och justera driftproblemen innan det har gått för långt. Ni behöver inte välja ut vilken data ni vill använda. Capee Action Station™ läser in all data och hittar de intressanta taggarna åt er.

Få med alla relevanta data med ett klick

Genom att välja styrsystembilder för ett område laddas automatiskt alla tagg-data för dessa bilder in. Ett bra sätt att snabbt välja många taggar inom ett område. Ni kan direkt fokusera analys istället för att arbeta med att samla data.

Förankra bästa bevisade körsätt

Med Körsättsfinnaren™ hittar ni snabbt det mest effektiva körsättet som ofta ligger gömt i den egna historiken. Välj vilka krav ni vill att driftfallen ska matcha, t.ex. låga emissioner vid låg last. Ur all er produktionsdata – för alla era anläggningar – visas direkt alla fall i er historia som matchar kraven. Alla körinställningar visas i era styrsystemsbilder så att det blir lätt att diskutera detaljerna för varje fall ni hittar. Och, genom att alla värden för driftfallen kommer från er verkliga produktion och visas i era styrsystemsbilder blir det lätt att skapa samsyn om att det är så här ni ska köra.

Samsyn och lärande tack vare unikt användargränssnitt för operativ personal

Det unika, visuella och användarvänliga gränssnittet med styrsystemsbilder och grafer gör det lätt för operatörer, ingenjörer och driftledning att känna igen sig från ert styrsystem. Ni hittar enkelt nålen i höstacken samtidigt som ni i realtid kan studera, analysera och diskutera såväl detaljer som helheten vid olika drifthändelser. Med Capee Action Station™ kan ni förankra och säkerställa driftstrategier mellan skiftlagen.

Funktioner i Capee Action Station™

Med enkla klick på taggar i era styrsystemsbilder visas trenderna för alla taggar ni vill se samtidigt.

  • Skapa och förändra diagram snabbt och lätt utifrån stundens behov.
  • Spara dina favoritdiagram, bilder och data i en överblicksvy.
  • Spara ögonblicksbild av viktiga driftfall och sätt nyckelord på dem för att enkelt hitta tillbaka till dem.
  • Exportera enkelt diagram, bilder och data för vidare användning eller rapportering i t.ex. Excel och Powerpoint.
Share on LinkedInEmail this to someone