Big Data

Samla er Big Data säkert i molnet

malar
lantm
vattenfall
billerud
skraft
sibelco

Alla pratar om Big Data, Industrial Internet, Industry 4.0 och Internet of Things. Ibland Self Service Business Intelligence, Visual Analytics eller Enterprise Manufacturing Intelligence. Det är saker som kommer med stormsteg. Första steget är att använda all den Big Data ni redan har. Men, låt oss lyfta blicken och se hur man tar sig an stegen därefter.

Ni har säkert data spritt olika system idag. Det kommer bli fler källor då nya sätt att mäta uppstår med Internet of Things. Data kommer också helt naturligt att hamna utanför era befintliga nät. Både för att mätare och system lägger den där och för att ge enkel åtkomst för användarna.

Alltså handlar det om att kunna samla olika sorters data i molnet, och ge användarna personligt förpackad information. Data kommer också allt mer spridas vidare från och till partners.

Vägra VPN

Informationssäkerhet kommer vara viktigt när allt mer känslig data läggs i molnet. Initialt lyfter vi dock ofta ut små mängder driftrelaterad data. Då är det viktigaste att omöjliggöra intrång i era befintliga nät från våra molnservrar. Vi gör det genom att ni skickar ren textdata till oss via HTTPS med certifikat och 2048-bitars kryptering. Alltså ingen VPN-koppling. Det gör att våra servrar inte har tillgång till ert nät över huvud taget och därmed inte kan vare sig komma åt information eller smitta era system med virus.

Vi hjälper er samla data från alla källor, hos er och säkert i molnet.

Capee Lightning

Modulbaserat och öppet

Vi har egna säkra produkter som gör att ni snabbt kommer igång med att använda er befintliga Big Data, och kan lägga till ny data. Ju mer data ni samlar desto mer kommer ni vilja göra med den. Vi bygger därför lösningar med andras produkter och molntjänster. Ni får en öppen lösning anpassad för er verksamhet och som kan dra nytta de allra senaste tekniska möjligheterna.

Share on LinkedInEmail this to someone